1 dzulhijah


INDAHNYA SYAIR SYDN ALI (R.A) UNTUK ISTRI BELIAU SAYYIDAH FATIMAH (R.A)

Uhibbuki mitsla maa anti
Aku mencintaimu apapun dirimu

Uhibbuki kaifa maa Kunti
Aku mencintaimu bagaimanapun keadaanmu

Wa mahmaa kaana mahmaa shooro
Apapun yang terjadi dan kapanpun

Antii habiibatii anti
Engkaulah cintaku
Zaujatii
Duhai istriku

Antii habiibatii anti
Engkaulah kekasihku

Halaalii anti laa akhsyaa 'azuulan himmuhuu maqti
Laqod adzinaz zamaanu lanaa biwushlin ghoiri
munbatti
Engkau istriku yang halal, aku tidak peduli celaan orang.
Kita satu tujuan untuk selamanya.


Saqoitil hubba fii qolbii bihusnil fi'li wassamti
yaghiibus sa'du in ghibti wa yashful 'aisyu in ji'ti
Engkau sirami cinta dalam hatiku dengan indahnya perangaimu.
Kebahagiaanku lenyap ketika kamu menghilang lenyap ,
Hidupku menjadi terang ketika kamu disana.

Nahaarii kaadihun hattaa idzaa maa 'udtu lilbaiti
Laqiituki fanjalaa 'annii dhonaaya idzaa maa tabassamti
Hari2ku berat sampai aku kembali ke rumah menjumpaimu.
Maka lenyaplah keletihan ketika kamu senyum.


Tadhiiqu biyal hayaatu idzaa bihaa yauman tabarromti
Fa as'aa jaahidan hattaa uhaqqiqo maa tamannaiti
Jika suatu saat hidupmu menjadi sedih, maka aku akan berusaha keras sampai benar mendapatkan apa yang engkau inginkan.

Hanaa'ii anti faltahna'ii bidifil hubbi maa 'isyti
Faruuhanaa qodi'talafaa kamitslil ardhi wannabti
Engkau kebahagiaanku. Tanamkanlah kebahagiaan
selamanya.
Jiwa2 kita telah bersatu bagaikan tanah dan tumbuhan.

Iedul Mahabbah Mubarak
@>-- 1 dzulhijah (hari pernikahan syd. ali RA  hababah fatimah RA

0 Komentar di "1 dzulhijah "